среда, 23 ноября 2011 г.

Місячник правознавства

З 10 листопаду 2011 року у школі наказом по навчальному закладу оголошений місячник з правової освіти та виховання


Про права дитини - в енциклопедії "Кругосвет"
>>
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/PRAVA_REBENKA.html
Майбутнему правознавцю
Шановні друзі, юні правознавці та правдолюбці!

Складною проблемою сучасного людства є права дітей, оскільки, на жаль, життя, здоров`я, навчання, щастя дітей всього світу поки що недостатньо захищені.В Україні три чверті дітей – це діти з хронічними захворюваннями. У нас з`явився новий тип дитини – «діти вулиці». Дитина, як і кожна людська істота, від народження має права людини. Але вона повинна мати ще й додаткові, особливі права. Це зумовлено
ії фізичною, розумовою, соціальною, моральною та духовною незрілістю. Отже, права дитини – це певні спеціальні можливості, які необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості.
Основна мета цієї сторінки: покращення інформаційного рівня з прав дитини серед батьків та самих дітей України;
Молодші учні дізнаються про Основні права дітей
Старші учні можуть почитати Міжнародні правові стандарти прав дитини .


ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
НА ДОПОМОГУ ВИВЧЕННЮ „ПРАВОЗНАВСТВА”

1.     Котюк В. О. Основи держави і права [Текст]: Навч. посібник / В.О.Котюк. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета „Основи правознавства”.
Посібник розрахований для студентів гуманітарних факультетів, абітурієнтів, учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, які вивчають курс „Основи держави і права” або „Правознавство”

2.     Правознавство [Текст]: навч. посібник / А.М.Колодій, О.В.Опришко (пер. авт. кол.), С.Е.Демський та ін.; За ред. В.В. Копейчикова – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 640 с.

У посібнику в формі доступних лекцій дається історія виникнення держави і права, розкриваються поняття держави, права, право творення, право реалізації, законності і правопорядку, правомірної та протиправної поведінки.
Посібник розрахований на учнів середніх шкіл, які оволодівають юридичними знаннями в межах діючої в системі Міністерства освіти і науки України програми з „Основ держави і правознавства”

3.      Загальна теорія держави і права [Текст]: [підручник для студентів юридичних спец.] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О.В.Петришина; За ред. М. В. Цвіка. – Харків: Право, 2002. – 432 с.
Підручник підготовлений до навчальної програми з правознавства. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.
Розрахований як на студентів ВНЗ, так і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.

4.     Правознавство [Текст]: підручник / За відп. ред. О. В. Дзери. – 10-е вид., перероб і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 848 с.

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття, держави, права, право реалізації, розглянуто засади основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.
Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназії та ін. навч. закл., на абітурієнтів, які складатимуть вступні іспити з основ правознавства до юридичних факультетів.
Книга може бути використана для підготовки учнів до зовнішнього незалежного тестування.

5.     Правознавство [Текст]: Підручник / А.У.Берлач, С.С.Бичкова, Д.О.Карпенко та ін. – К.: Всеукраїнська атестація видавців „Правова Єдність”, 2008. – 792 с.

У підручнику розглянуто теорію та історію держави і права, основи конституційного, муніципального, трудового, екологічного, земельного, цивільного та цивільно-процесуального, господарського, житлового, сімейного, фінансового, адміністративного, кримінального права, а також основи утворення і функціонування судових, правоохоронних та правозахисних органів і організацій України.
Для учнів спеціалізованих шкіл, гімназій, коледжів, ліцеїв, які опановують юридичні знання в межах програми з основ правознавства.
                   


Комментариев нет:

Отправить комментарий